Arizmendi Ikastolan euskalgintzan bizi dugun kezka beretik abiatu ginen duela bost urte inguru: gure ikasleen artean euskararen ezagutza eta erabileraren artean amildegi bat dago.

 

 

 

 

(irudi animatua ikusteko sakatu Arizmendi Ikastolan Hezkuntza Proiektuan -ezkerreko zutabea-, eta Bazaran ondoren.)

Kezka honetatik abiatu ginen baina 16 orduko tailer baten ostean ondorio honetara iritsi ginen: gure haur eta gazteek euskara naturaltasunez ez bizitzea sakonagoa den arazo baten sintoma baino ez da. Arazoa identifikazio mailakoa da, eta horri lotuta, identitate mailakoa. Geure gazteen identitate indibidual eta kolektiboaren eraikuntza bide hori ez dago euskaran ardaztua. Beraz, gure egiteko zuzena ez da euskara gehiago erabil dezaten lan egitea baizik euren identitatea modu kontzientean eraikitzen laguntzea eta identitate hori euskaran ardaztuta egoteak duen garrantziaz jabetzen laguntzea.

Gogoeta honetatik sortu zen egun Arizmendi Ikastolan martxan dagoen Bazara egitasmoa -ezkerreko zutabean Hezkuntza Proiektuan sakatu-. Gure helburua, beraz, ez da geure ikasleek euskara gehiago erabil dezaten lortzea baizik euskaldun izateko hautu kontzientea egingo duten pertsonak garatzen laguntzea. Beste era batera esanda, guk nahiko genuke geure ikasleek euskara gehiago erabiltzea, euskara bizitzeko hautua egitea herri eta kultura baten parte sentitzen direlako eta hizkuntzaren osagaia hortik kanpo utziz gero gutasunaren lokailua galdu egingo litzatekeelako.

Ez gara beste munduko ezer esaten ari baina ñabardura garrantzitsua dela intuitzen dugu. Non jarri arreta, erabileran ala identitatearen lanketan. Guztiok dugu GU eta NI izateko beharra, gutasunean ni eta nitasunean gu eta nerabeek are gehiago. Barne borroka horretan bizi dira. Euren identitatea eraikitzen ari diren tarte “kritiko” horretan konekta dezakegu eurekin, baina ez erabileraren inguruko diskurtso arauemaileetatik, gutasun propio eta original bat eraikitzeko aukera eta erronkatik baizik. Intuizioz ari gara, probatzen ari gara.

Irakurtzen jarraitu...

Gazteen hizkuntz erabileran eragiten duten faktoreen azterketa
garatu du Soziolinguistika Klusterrak, Urtxintxa eskolarekin eta Topagunea euskara elkarteen federazioarekin batera.

Oso gai konplexua da gazteen hizkuntz erabileraren fenomenoaren. Azterketa honetarako eremu desberdinetako jendea hartu da kontuan: gazteekin lanean esperientzia duena, gaia maila teorikoan landu duten pertsonak eta ezaugarri ezberdinetako gazteak.

Irakurtzen jarraitu...

Hizkuntza erabiliz zorrozten den tresna da. Erabiltzen ez bada, herdoildu ez ezik kamustu ere egiten baita. Horregatik zaindu behar dira ondo familiaren eta eskolaren luzapen eta ingurune diren jardunbide guztiak: kirola, aisia, erlijioa, kultura, eta abar. Datozen urteetako erronka nagusia belaunaldi berrientzat euskara eremu guztietarako erabiltzeko atsegin eta baliozko egitean datza. Horretarako euskarazko zerbitzuen eskaintza eskolatik harantzago eraman eta beste esparruetara zabaldu behar da.

Bergarako Udalak 2003an onartutako Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren (EBPN) barruan erronka honi heldu dio eta ume eta gazteentzat eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen dituzten talde, elkarte eta entitateetan euskararen erabilera bultzatzeko plana jarri du martxan.

Irakurtzen jarraitu...