Moti+batuko topaketan legitimitateari buruz aritu zen honako lantaldea. Lehenik eta behin, Pablo Suberbiolak legitimitatea zer den azaldu zuen. Hasiera batean, termino juridikoa zen: legearen araberakoa. Gaur egun, idatzi gabeko legearen araberakoa izango litzateke, onarpen soziala duena, alegia.

Hitz egiteko legitimitateak alde bietako onarpena dakar: hiztunak sentitzen duen legitimatea (onarpena) eta solaskideek ematen duten legitimitatea (onarpena, egokitasuna). Beraz, zein egoeratan da legitimo (egoki, onargarri) euskaraz egitea? eta zeinetan ez? Eta ez hori bakarrik: nolako euskara erabiltzea da legitimo eta nolakoa ez?

Lantaldearen ustez, legitimizazioaren gaiak euskararen normalizazioa lantzeko beste ikuspuntu bat jarri du mahai gainean. Orain arte ez diogu alderdi honi aparteko arretarik eskaini, ez behintzat izen horrekin. Tira egin eta sakontzeko aukera asko eskaintzen ditu.

Legitimizazio linguistikoa erabilerarekin erabat lotuta dago. Erabilerak sentiaraziko du hiztuna legitimo. Hortaz, erabilera eremuak dira landu beharrekoak. Erabilera eremuak sustatzeko euskal hiztunen gaitasuna landu behar da.

Hala ere, legitimazioa eta derrigortasuna ez dira elkarren etsai. Zenbait egoeratan/baldintzatan euskara erabiltzea eskatzea legitimoa da, batez ere, kudeaketa publikoa eskatzen duten egoeratan (hizkuntza eskakizuna laguntza publikoaz atera duten langileen zerbitzua…)

Landu behar dugu legitimazio soziala. Arau sozialek markatzen dute gure portaera, sarritan, gehienetan, ez dago idatzita, baina giroan dago (edukazio txarrekoa, aurpegi “arraroa”..). Arauak esplizitatzeak babesa eta onarpena ematen dio hiztunari. Hizkuntza kontratuak sustatzea interesgarria izan daiteke egoera askotan aurrera egin ahal izateko.

Egoerak, inguruneak eta hiztun motak dira legitimizazioan eragin zuzena duten aldagaiak. Hauen arteko lanketak aurrera egiteko bideak zabaldu ditzake.

Irakurtzen jarraitu...

Jarrerak aldatzeko estrategien inguruan jardun genuen Moti+batuko lantaldean. Motibazioa ekintzak abian jartzera mugiarazten gaituen indarra da, pertsona zerbait egitera bultzatzen duen barne prozesua. Beraz, portaerak aldatzea motibazioa landuz lortuko dugu. Baina zein estrategiarekin eragin jarrerak aldatzeko? Nola lortu euskararen aldeko jarrera sendoa izatea?

Hainbat ekintza egin daitezke jarreren aldaketa eragiteko: konpromisoak hartzea, pertsuasioa, eztabaidatzea, hausnartzea… hauen inguruko esperientziak partekatu genituen lan saioan parte hartu genuenok.

Jarreretan eragiteko bide zabalduenetakoa pertsuasioa da. Pertsuasio bide ezberdinak daude eta horien arabera, estimuluak modu kontziente ala inkontzientean jasotzen ditugu. Zuzeneko ekintzen bidez, pentsamenduan eragiten da eta lortutako jarrera aldaketak sendoagoak izan ohi dira.

Hemen zuzeneko ekintzen inguruan aipatu genituen ideia nagusiak:

 • Bizipenak konpartitzeko guneak sortzea eta jendeari entzutea da arrakasta gakoetako bat. Izan ere, pertsuasioa zentrala lantzeko norberak ezagutzen duen errealitatearen eta norberaren pertzepzioen gainean berba egitea izaten da abiapuntua. Partekatu genituen hainbat esperientzietan frogatu da, praktikaren gaineko hausnarketak egiteak, praktika horretan eragina baduela. Giroak ere garrantzia handia du eta kontuan hartu beharreko osagai batzuk aipatu dira: errespetua, norberaren iritzia adierazteko askatasuna, gertutasuna eta prestasuna.
 • Norbanakotik taldera: hausnarketa indibiduala egitea baino talde gisa hausnartzea eraginkorragoa izaten omen da. Izan ere hizkuntzaren hautua gehienetan ez da erabaki indibiduala izaten, taldearena baizik. Taldea motibazioa lantzeko gakoa bada, taldea trinkotu eta indartzea komeni dela ondorioztatu genuen. Taldekotasunaren printzipioaz gain, gune naturaletan egiten diren ekintzen eraginkortasuna handiagoa izaten dela azpimarratu zen.
 • Zuzeneko ekintzen hartzaileen inguruan ere jardun genuen. Izaera honetako ekintzak lortu nahi den helburuaren arabera (kontzientziadunak indartzeko, kontrakoak neutralizatzeko… ) xede-talde bat edo beste izango dutela aipatu genuen. Beti ere, helburuaren eta hartzailearen arabera jardueraren formatua eta edukia moldatuta, zein diskurtsoa egokituta. Adibidetzat izan genituen irakaskuntzan haurrekin izandako esperientziak.
 • Ikuspegi baikorra transmititzean emaitza hobeak lortzen direla esatean ere bat gentozen. Horrekin batera, baita dinamika parte hartzaileak egitea emankorragoa dela.
 • Gogoeta saioetarako edukien gainean ere aritu ginen: eredugarritasuna, lidergoa, errekonozimendua, etab. lantzeko praktikak dira gaur egun zabalduenak.

Lan saioan egindako ekarpen guztietan islatzen zena zera izan zen: jarreren ostean pertsonak daudenez norberaren uste, jarrera eta portaeretan faktore askok eragiten dutela.

Irakurtzen jarraitu...

Disonantzia egoerak izan genituen aztergai Moti+batuko gure lan taldean. Gure lehen eginbeharra gaia bera kokatzea izan zen. Zeintzuk dira disonantzia egoerak? Joxpi Irastortzak bideoan azaltzen duen moduan, pentsatzen dugunaren eta egiten dugunaren artean desoreka sortzen denean gertatzen da disonantzia egoera. Guk iritzi bat izan arren, gure portaera edo praktika iritzi horrekin bat ez datorrenean. Hizkuntzari dagokionean, euskara erabiltzearen aldeko iritzia izan arren, egiten ez dugunean sortzen da adibidez, disonantzia egoera.

Desoreka egoera horren aurrean, pertsonen joera orokorra oreka bilatzea dela ere azaldu zigun Joxpik. Horretarako, desorekan dauden bi elementuetako bat egokitzen dugu. Gure iritzia ala gure portaera egokitu dezakegu biak koherentzian egon daitezen.

Lortu nahi dugun portaera edo praktika euskara erabiltzea dela kontuan hartuta, horretarako jorratu beharreko bideak aztertu genituen lan taldeko kideon artean. Euskararen arloan eta bestelako arloetan ezagututako esperientzietan oinarritu ginen arrakastarako gakoak zeintzuk izan daitezkeen aztertzeko. Besteak beste, ondorengo elementuak lantzearen garrantzia azpimarratu genuen:

 • Norbanakoen kontzientzia, ahalduntzea, autoestimua, aurreiritziak… astindu behar ditugu, euskara erabili nahi izatea indartzeko.
 • Lanketa kolektiboa egiteak garrantzia handia dauka, norbanakoen praktikan inguruak eragin zuzena eta nabarmena daukalako. Egoerak esplizitu egitea, aldaketa positiboak azpimarratu eta partekatzea, babesa antolatzea…
 • Portaerak berak moldatu edo indartu dezake iritzia (nahi izatea) eta beraz, nahia indartu beharrean, zuzenean praktika ere bultzatu behar dugu kontzientziatze lanik egin gabe. Praktika horiek bultzatzeko, derrigortasuna aplikatzea izan daiteke bideetako bat, edo derrigortasunera iritsi gabe, praktika babesten duten arauak erabiltzea (lehentasuna euskarak izatea, euskara ez diren aukerak eskatu beharra egotea). Portaeretara iristeko (euskararen erabilerara), arreta euskaratik kanpo kokatzea lagungarria izan daiteke zenbait kasutan.

Taldekide bakoitzak bere ezagutzatik egindako ekarpenei esker, kontuan hartu beharreko aldagai asko jarri genituen mahai gainean. Orain, horiek antolatu, aztertu eta sakontzea dagokigu, jasotzetik aplikatzera edo esatetik eragitera pasa gaitezen.

Irakurtzen jarraitu...

Pertsona batek euskararen erabilerarako jauzia eman dezan, zein portaera izan beharko lukete bere ingurune hurbileko pertsonek?

EMUNen MOTI+BATU Topaketako “Ingurune hurbilean eragiteko bideak” izeneko tailerrean galdera horri erantzuten saiatu ziren.

Horretarako, taldea lau multzotan banatu zen, lau inguru hurbiletan oinarrituta: familia, eskola, lagunartea eta lana. Eta ingurune hurbil bakoitzeko egoera bat jarri zitzaien mahai gainean, aipatutako galderari erantzuteko ideiak sor zitzaten.

Honako hau izan zen, adibidez, Familiaren ingurune hurbileko egoera:

Etxe batean gurasoak eta semea bizi dira. Hirurak dira euskaldunak. Gurasoek gaztelania erabiltzeko ohitura daukate. Semeari euskaraz hitz egiten diote. Semeak txikiagoa zenean euskara erabiltzen zuen, baina, azkenaldian bera ere gaztelania erabiltzen hasi da. Semearen hizkuntza portaera aldatzeko, zein portaera izan beharko lukete bere gurasoek?

Eta taldeko kideek sortutako ideiak hauek izan ziren:

 • Semeari euskararen balioen garrantzia azaldu
 • Etxean barnetegi bat antolatu
 • Etxeko giroa euskaldundu: telebista, musika, irratia…
 • Gurasoak eredu diren heinean, euren portaera aldatu beharko lukete eta euskaraz egin
 • Hiruren artean erabakia hartzea, inflexio puntua! (euskaraz aritzekoa)
 • Kanpoan laguntza bilatu (eskolan…)
 • Gaztelaniaren erabilera zigortu
 • Guraso batek semearen konplizitatea bilatu eta ohitura lantzeko estrategia landu.
 • Semea familia euskalduntzeko prozesuaren “protagonista” bilakatu
 • Eremu sozio-lingustiko-kultural euskaldunetara hurbildu
 • Semeari gaztelaniaz egin (kontrako efektua lortzeko)
 • Telebistak garrantzia handia du. Umeentzako eskaintza gehiago izan behar da eta gurasoek horren beharra aldarrikatu behar dute.
 • Gurasoak ere eremu euskaldunetan murgiltzea
 • Euskararen erabilera saritzea
 • Semeari azaldu euskara ez dela derrigorrezko kontu bat, plazera eta aukera baizik.
 • Familia eredu euskaldunetara hurbildu, “parketarrak”…
 • Euskaraz aritzeko guneak finkatu eta konpromisoa hartu horrela mantentzeko
 • Konturatzea seme-alabaren aldaketaren arrazoia bikotearengan dagoela.

Tailerraren bukaeran, denen artean ondorio hauek atera zituzten:

 1. Ingurune hurbilean eragiteko, beharrezkoa da gutxi batzuen indar motibatzailea.
 2. Ingurune hurbilean eragiteko, pertsonak egoeraz jabetu edo jabearazi behar dira.
 3. Ingurune hurbilean eragiteko, pertsonek elkarrekin adostu behar dute aurrerantzean aplikatu beharreko “araua”.
 4. Norberak euskaraz egitea da gakoa, eredu izanik.
 5. Ingurune hurbilean eragiteko, funtzio formaletan araua zorrotz aplikatu behar da. Funtzio informaletan, berriz, alderdi emozionala ere kontuan hartu behar da.
Irakurtzen jarraitu...