Soziolinguistika Klusterra, Urtxintxa eta Emun elkarrekin egindako proiektua duzue hauxe. Gazteak, sare sozialak eta hizkuntza kudeaketa izan dugu aztergai.

Horretarako, “arrakastatsutzat” jotzen ditugun 6 bat esperientzia deskribatu eta bertatik estrapolagarriak izan daitezkeen ikasgaiak ateratzea bilatu dugu. Esperientzia guztiak gazteekin harremana dutenak dira, baina esparru desberdinetakoak izan daitezen bermatu da: hedabideak, gazte-taldeak, kirol arlokoren bat, musika taldeak… Gainera, sare sozial ezberdinetan kokatzen diren esperientziak izan dira aukeratuak: Tuenti-n, Facebook-en eta Twitter-en. Sei kasu horiek honako hauek izan dira: Doka kafe antzokia, Euskal Herria Zuzenean festibala, Gaztea irratia, Ken 7 musika taldea, Gernikako Gaztetxea eta Mikel Astarloza kirolaria. Bi aditurengana ere jo dugu: Koldo Diaz doktore-gaiarengana eta Gorka Julio Teketen adituarengana.

Gazteak eta sare sozialak from Soziolinguistika Klusterra on Vimeo.

Irakurtzen jarraitu...

Euskolabel aspaldi hasi zen euskararen normalizaziorako urratsak egiten. Adibidez, kontsumitzaileari begirako produktuetan hasieratik izan da bi hizkuntzatan aritzeko erabakia. Orain dela urte batzuk, Bai euskarari ziurtagiria ere eskuratu zuen Euskolabelek.

Hala ere, 2007an hasi zen euskararen normalizazioaren bidea sendotzen. Urte horretan jarri zen martxan Euskara Plana eta ordura arte egiten zena sistematizatu egin du. Pauso horien erakusgarri 2009an lortu zuen Euskolabelek zilarrezko Bikain ziurtagiria.

2012an urrats berria egin dugu ibilbide horretan: Hizkuntza kudeaketaren eskuliburua.

Irakurtzen jarraitu...

Erakunde batean hizkuntza kudeaketarako hainbat tresna erabili daitezkeela esaten dugunean, burura etortzen zaizkigunak betiko tresnak izaten dira: itzulpen memoriak, glosategiak, eta abar. IMHk aurten antolatu duen 30+10 mintegian gure telefono zentralita hizkuntza kudeaketarako nola erabiltzen dugun azaldu dut

Hizkuntza berez komunikatzeko erabiltzen dugun tresna bat da, eta gaur egungo gizartean, gaur egungo ekonomian, ahozko komunikazioan erabiltzen dugun tresna garrantzitsuena telefonoa da. Hau dela eta erakunde guztien gastuetan garrantzi berezia izaten du atal honek: gero eta handiagoa den gastua, gero eta gehiago erabiltzen den baliabidea.

Irakurtzen jarraitu...

 

 

 

Zerbitzu publiko kalitatezkoa helburu

Foru Ogasunak partikularrei, enpresa nahiz elkarteei eta toki entitateei ematen die zerbitzua. Azken horiei zuzendutako zerbitzuan hobekuntza nabarmena egin zuen 2009an: haien hizkuntza itxaropenak asebetez zerbitzua hobetzea.

Izan ere, gizarte elebidun edo eleaniztunetako herri administrazioetan eta enpresetan, gero eta gehiagotan ezinbestekoa izaten da hizkuntzen kudeaketa orekatu bat egitea, kalitatezko zerbitzua eman nahi bada.

Konbentzimendu hori hizkuntza araudian jasota dago, Aldundiaren esparruan, zehazki bi foru dekretutan: urtarrilaren 27ko 3/2009 Foru Dekretua, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartzen duena; eta urtarrilaren 27ko 4/2009 Foru Dekretua, hizkuntza ofizialen erabilera arautzen duena.

Udalen hizkuntza itxaropenak asebete

2009ko ekainean Gipuzkoako Ogasunak hizkuntza jarraibide bat eman zien barruko zerbitzuei: Hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak Gipuzkoako Foru Ogasunaren eta udalen arteko harremanetan.

Ordura arte, Foru Ogasunak zerbitzua elebitan –beraz, euskaraz ere– ematen zien gehienetan Gipuzkoako udalei. Hainbat administrazio atalek, aldiz, zerbitzua euskaraz (bakarrik) ematen zieten udalei, bai ahoz bai idatziz.

2009garren urtean, departamentuaren Hizkuntza Planari jarraituz, Ogasunak erabaki zuen Gipuzkoako udalei galdetzea berarekin zer hizkuntzatan izan nahi zuten harreman administratiboa. Hori horrela, 88 udaletatik 83k adierazi zuten euskaraz izan nahi zutela eta beste 5ek, aldiz, elebitan.

Udalekin partekatutako lan prozedurak

Udalekin hainbat prozedura partekatzen ditu departamentuak: alkateek eta Ogasuneko zuzendaritzak dituzten harremanak, Udalen Finantzaketarako Foru Fondoa, finantzaketa espedienteak, udal zergen eta isunen kudeaketa, SIGE sistema, zerga informazioaren kudeaketa, ondasun higiezinen erroldak, Katastroa, zerga zorren kudeaketa, BEZaren kudeaketa, kontabilitate ziurtagiriak, erreklamazio ekonomiko-administratiboen kudeaketa…

Prozedura horien hizkuntza kudeaketa adostuta dago, beraz. Normalean, euskaraz izaten da ahozko harremana, betiere solaskideen elebitasunak ahalbideratzen badu (gehienetan): telefono harremana, lan bilera politiko eta teknikoak, aurkezpen ekitaldiak… Idatzizko harremanari dagokionez, dokumentazio estandarra eta momentuan bertan sortu beharrekoa adostutakoari egokitzen zaio.

Halere, sistema informatikoen bitartez bideratzen diren hainbat prozesutan, momentuz elebitan sortzen da udalei zuzendutako dokumentazioa.

Udalekin adostutakoaren onurak

Ogasunaren udalekiko hizkuntza portaera berriak hainbat onura dakar:

  • Udalen hizkuntza itxaropenak asebetetzea
  • Udalen hizkuntza planen osagarri eta lagungarri izatea
  • Udaletan eta Ogasunean zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza lotzeko aukera: alegia, elkarrekin ahozko eta idatzizko harremana euskaraz izatea modu bat da herri langileek espediente horien tramite osoa euskaraz egin dezaten.

Etorkizuna

Udalekiko harremanetan hizkuntza kudeaketa hobetzeko, hainbat hobekuntza aurreikusi daitezke etorkizunari begira:

  • Bestelako toki entitateetara zabaltzea udalekin adostutakoa: mankomunitateak sozietate publikoak…
  • Udal euskara zerbitzuen laguntza, lan prozedurak udalen barruan euskaraz kudeatzeko: udal langileentzako hizkuntza aholkua, trebakuntza programa, dokumentazio estandarraren hizkuntza prestaketa, terminologia lanketa…
  • Ogasunarekin ez ezik Aldundi osoarekin planteatzea udalen lan prozeduren hizkuntza kudeaketa orekatua: ingurumena, ekonomia, gizarte zerbitzuak, kultura, gazteria, lurralde antolaketa…
  • Partikularren hizkuntza aukera identifikatzea, beraiek aukeratu dezaten zer hizkuntzatan izan nahi duten harremana Ogasunarekin eta, horren arabera, foru langileek eta sistema informatikoek hizkuntza demandari erantzun diezaieten.

Udal euskara zerbitzuek asko lagundu dezakete, herritarren artean hizkuntza motibazioa (oraindik diru kontuetan gaztelaniaz egiteko inertzia handia dago) eta eskaria zabaltzeko orduan. Azken finean, denon ahalegina beharrezkoa izango da hizkuntza kudeaketa orekatu baten bidez zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko.

Irakurtzen jarraitu...

Aurrekoan Mikel Irizar izan zen Emuneko teknikarioi hitzaldi bat ematen. Hitzaldiak honako izenburua izan zuen: “Kutxa eta hizkuntzen kudeaketa”. Hitzaldi horren funtsa berak Bat aldizkarian idatzitako bi artikulu dira.

Hemen ez dugu egingo hitzaldiaren laburpena, hitzaldian hartutako zenbait ideia botako ditugu, interesgarrienak direlakoan. Bertara joan zen beste edonork ere azpimarratu ditzake beretzat interesgarrienak edo deigarrienak izan zirenak.

  • Ezin dugu enpresa gurera moldatu, gu moldatu behar gara enpresara eta horren arabera jokatu. Ikusi eta ikasi, eta ondo entzun. Hori da egin beharreko lan bat. Enpresetan galderak egin behar ditugu, enpresaren mekanismoak ezagutu behar ditugu.
Irakurtzen jarraitu...