Zer egin …? liburuaren gomendioak jarraituko ditugu ekartzen blog honetara. Oraingo honetan laugarren gomendio sorta.

Gogoratu liburu osoa ere deskargatzeko moduan dagoela webgune honetan bertan.

Norbaitek erdaraz egiten badit, euskaraz erantzun diezaioket? Edukazio txarrekoa al da?

Solaskideak ez didala ulertzen esan dit edo/eta erdaraz egiteko eskatu dit. Zer egin?

Administrazio publikoko edozein bulegotan egin dezaket euskaraz?

Denda, taberna, jatetxe, supermerkatu edo edozein enpresatako bezeroentzako arreta zerbitzuan soilik erdaraz egiten didate. Zer egin?

Irakurtzen jarraitu...

Zer egin …? liburuaren gomendioak jarraituko ditugu ekartzen blog honetara. Oraingo honetan hirugarren gomendio sorta.

Gogoratu liburu osoa ere deskargatzeko moduan dagoela webgune honetan bertan.

Norbaitek erdaraz egiten badit, euskaraz erantzun diezaioket? Edukazio txarrekoa al da?

Solaskideak ez didala ulertzen esan dit edo/eta erdaraz egiteko eskatu dit. Zer egin?

Irakurtzen jarraitu...

Zer egin …? liburuaren gomendioak jarraituko ditugu ekartzen blog honetara. Oraingo honetan bigarren gomendio sorta.

Gogoratu liburu osoa ere deskargatzeko moduan dagoela webgune honetan bertan.

Norbaitek erdaraz egiten badit, euskaraz erantzun diezaioket? Edukazio txarrekoa al da?

Hainbat egoera aurki ditzakegu, bakoitza erantzun desberdinekin, egoeraren arabera.

Irakurtzen jarraitu...

Orain dela gutxi aurkeztu zen Zer egin ..? liburuxka. Plataforma per la Llenguak egindakoa eta Emunek euskarara ekarria eta euskararen egoerara moldatua.

Liburuxka horren eduki batzuk ekarriko ditugu Lantalanera apurka-apurka, gomendioak sareratuz.

Sarritan, erdaraz egiten dugu inork horretara behartu gabe, kasurik gehienetan inork eskatu ere egin gabe, solaskideak ez dakiela euskaraz pentsatzen dugulako. Egoera horietan
guztietan, beraz, euskaraz hitz egitea geure esku dago, eta nahi dugun guztietan egin ahal izango dugu. Lehen hitza beti euskaraz egingo bagenu, askoz ere gehiago entzungo litzateke euskara nonahi, eta askoz ere gusturago egongo ginateke geure buruarekin, gutxienez hasierako ahalegina euskaraz egin eta gero.

Norbaitek erdaraz egiten badit, nik euskaraz egin diezaioket? Edukazio txarrekoa al da?

Euskaraz egin dezakegu, jakina. Ez da edukazio txarrekoa, guztiz kontrakoa. Edukazioz hizkuntza aldatu behar hau geure hizkuntzarekin eta kultur nortasunarekin ditugun konplexuak eta autoestimu gabeziak justifikatzeko aurreiritzien osagai bat besterik ez da. Ohiturak aldatzeko asimilazio edo akulturazio prozesu baten bidez botereek inposatutako jokaera kodeetan du jatorria kortesiaz hizkuntza aldatzeko topikoak.

Ondorengo belaunaldietan ere, imitazioz eta egoera bakoitza ez delako aztertzen, herritar askok ohitura edo gizarte arau bihurtu dute portaera hori. Horrenbestez, ohiturak
naturala ematen du eta, onartutako beste edozein ohitura bezalaxe, aldatzen zaila egiten zaigu. Baina, finean, horixe besterik ez da: ohitura. Nahiz eta hasieran ahalegina eskatuko digun, denbora gutxian ohitura bilakatuko
zaigu ahal den guztietan euskaraz egitea.

Sarritan, autoestimu falta hori justifikatzeko fikziozko argudio zentzugabeak erabiltzera iristen da jendea: hizkuntza komunikatzeko tresna besterik ez dela, edo euskaraz hitz eginda unibertsal izateari uzten diogula eta
itxiagoak garela esaten dute. Benetan egiten duguna, baina, guztiz kontrakoa da erdaraz egiten badugu: geure burua diskriminatzen dugu eta geure solaskidea ere bai, geure
kulturarako sarbidea ukatzen diogulako, hizkuntza jartzen baitugu atzerritar izateari uzteko oztopo gaindiezin gisa. Horrenbestez, gure kulturatik urrundu egiten dugu, eta
dagokigun duintasuna eta errespetua galtzen dugu.

Bidaltzailea: Emun + Plataforma per la llengua
Irakurtzen jarraitu...

Garagoikoa blogetik hartu eta egokitutako artikulua da hau.

Gomendio hauek EHUko atezainei begirakoak dira. “Atezainok euskaraz” liburutik hartuak daude. Baina gomendioak begiratuta, administrazioan lan egiten duten askori begirakoak izan daitezke. Baita enpresetako harrera guneetan edo bezeroari arreta emateko guneetan lan egiten dutenentzat ere. Betoz ba gomendiook:

Irakurtzen jarraitu...