Motibazioko praktika komunitatea dugu abian Emunen, motibazioari buruz dugun ezagutza eta esperientziak partekatu, esperientzia horien balioa esplizitatu eta gure metodologia berritzeko. Aintzane Zabalak, Urrate Etxaburuk, Oihana Gallok, Iraia Elortzak, Amaia Mendizabalek eta Amaia Larizek hartzen dugu parte.

Zazpi ondorio atera ditu lan talde honek motibaziaren balioaren inguruan:

1. Motibazioa neurtu daiteke.

2. Motibazioa planifikatu daiteke.

3. Talde handitan motibazioa lantzeko sinergiak baliatu daitezke.

4. Motibazioa sakon lantzeak erabileran eragiten du.

5. Motibazioa zuzenean eta zeharka erabiltzeak eragina handitzen du.

6. Hausnarketarako edozein gai izan daiteke interesgarria.

7. Motibazioa lantzeko diskurtso positiboa eraginkorragoa da.

Amaia Lariz taldekideak bideo honetan atera dituzten ondorioak laburbildu ditu.

Irakurtzen jarraitu...

Jone Urkizu EMUNkideak HIZNETeko bere sakontze egitasmoaren berri eman digu: lan munduko euskara planak hedatzeko baliagarria izan daitekeela abiapuntutzat hartuta, euskararekiko gizarte erantzukizuna komunikatzen al den aztertu du.

Horretarako, euskara plana duten Mondragon Korporazioko hainbat kooperatibaren web korporatiboak behatu zituen. Hauxe ondorio nagusia: gehienek ematen dute gizarte erantzukizunaren inguruko informazioa, ez ordea euskara edo euskal kulturari buruzkoa.

Mondragon Korporazioko kooperatiben balio-sisteman integratuta daude biak, bai gizarte erantzukizuna bai hizkuntzaren normalizazioa. Baina azterketaren emaitzek aditzera ematen dutenaren arabera, konbergentzia hori ez da kanpo komunikazioan islatzen. Beraz, landu beharreko gaia dela ondoriozta daiteke, baldin eta kooperatibek euskararen sustapenean duten erreferentzialtasuna sendotzea nahi badugu.

 

 

Irakurtzen jarraitu...

2013ko uztailean aurkeztu du Aintzane Agiriano emunkideak HIZNETHizkuntza Plangintza graduondokoaren baitan egindako sakontze egitasmoa. Sakontze egitasmorako kasu erreal bat aukeratu zuen egileak ikerketa lana egiteko eta emaitza Fagor Automationeko euskararen erabilera  bermatzeko proposamen zehatz bat egitea izan da. Bideo honetan lanaren laburpena ikus daiteke:

Irakurtzen jarraitu...

Emunen Euskal Herrian azken urtean hizkuntzaren soziologian izan diren gogoeta, diskurtso eta ikuspegi berritzaileenak jaso eta lan munduaren euskalduntzearekin erkatu nahi izan ditugu. Saio horretako ondorio batzuk zuekin partekatu nahi izan ditugu. Honakoak dira saio horretatik atera ditugun burubide eta galdera nagusiak.

Lana euskalduntzea euskalgintzako ohiko diskurtsoan ez da nabarmenen agertzen den elementua. Gure ustez, egunerokoan duen pisua aintza hartuta, ez litzateke horrela izan behar. Gainera, horren ondorioz diskurtsoan ere igarri egiten da: diskurtso bateratu bat falta dela sumatzen dugu han eta hemen.

Hausnarketa estrategikoa beharrezkoa da alor honetan ere. Nora goaz? Zein izan beharko litzateke aurrera begirako estrategia? Egokiak diren foroetan honen inguruan eztabaidatu beharko litzateke eta akordioetara iritsi.

Eta martxan dauden enpresetan zeintzuk izan beharko lirateke aurrera begirako jopuntuak? Non jarri indarra? Zeri eman garrantzia?

Galdera asko, korapilo dezente. Ea txiri-txiri askatzen ditugun.

Irakurtzen jarraitu...

Haritz Goikoetxeak, emunkideak, IMHko 30+10 mintegian ahozko neurketen gaineko ponentzia aurkeztu zuen. Lantegietan ahozkoa neurtzeko, interpretatzeko eta erabileran eragiteko gako batzuk eman zituen. IMHkoek maisuki laburtu dute Haritzek esandakoa. Hona hemen:

Ahozko erabilera enpresetan: nola neurtu, interpretatu eta eragin.

1) Nola neurtu?

  • Lehendik sortutako metodologia lan mundura egokitu besterik ez du egin EMUN-ek
  • Aurrena enpresa guneka banatzen da, neurtzaileak izendatu eta prestatu, neurtzeko egunak eta ordutegiak zehaztu eta azkenik elkarrizketa kopurua kalkulatu. Neurketak isilpekoak behar dute izan, inork ez du jakin behar neurtzen ari dela norbait. Neurkerta fitxa estandarra sortuta dute eta berau betetzea da hurrengo pausoa. Azkenik datuak prozesatu egin behar dira.

2) Nola interpretatu eta eragin?

  • Adb: euskaldunak %77 diren enpresa batean euskarazko elkarrizketak %34koak izan badira datu onak al dira horiek? Horretarako beste enpresetako lagina hartu eta grafiko batera pasatzen dituzte. Batez bestekoa atera eta hortik gora edota behera dagoen izango da interpretatzeko balioko duena. Datu baxua dela aintzat hartuta zer egin eragiteko? 1.- Euskaldun kopurua kontutan hartuta zer egin hurrengo urtean erabilera datuek gora egiteko? Formazioa, kontratazio irizpideak zehaztu… 2.- Euskaldunen trinkotzea: euskaldunak gehiago dira baina elkarrizketa guztietan dago erdaldunen bat. Bazkaltegia, kafea euskaraz, afariak, irteerak, arnasguneak… guztiak ere euskaldunak euskaldunekin gehiagotan elkartzeko helburuarekin eginda. 3.- Euskaldunen leialtasuna: euskaldunen artean ere gaztelaniaz hitz egiten da. motibazio ekintzak, konpromiso kanpainak, jolasak, kartelak, kanpainak… 4.- Euskaldunen hiperleialtasuna: euskaldunak eta ez euskaldunak elkarrekin egonda ere euskaraz egitea. TELP tailerrak, hausnarketa saioak, euskaldun eragileen sareak… 5.- Bikotekako elkarrizketa kopurua: kide gutxiz osatutako elkarrizketak. Talde handietan zailagoa da guztiak euskaldunak izatea. Beraz, helburua talde txikiagoak sortzea izango litzateke.
  • Etxeko-lanak ere ipini ditu Haritzek: Kaleko erabilera datuak baxuagoak Elgoibarko enpresa batean kalean baino. Zergatik? Aurreko faktoreak aintzat hartuta zein da erantzuna?

Haritzek erabilitako aurkezpena ere helarazi digute: Ahozko erabilera enpresetan: nola neurtu, interpretatu eta eragin

Irakurtzen jarraitu...